Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriSİNOVYAL SARKOM
Kötü huylu bir yumuşak doku tümörüdür. Genç erişkinlerde eklem çevrelerinde görülür. Dizden sonra en sık görüldüğü yer ayaktır. Derin yerleşimlidir. 
Yakınma ağrı ve şişliktir. Sinovyal sarkom sıklıkla yavaş büyür. Başlangıç zamanı uzun yıllar öncesine dayanabilir. 
Düz filmlerde kalsifikasyon (kalsiyum birikmesi) görülebilir. Tümörün yerleşim yerindeki özellikleri en iyi manyetik rezonans görüntüleme ile gösterilebilir.
Bifazik, monofazik fibröz, monofazik epiteliyel ve kötü diferansiye çeşitleri vardır.
Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir. Lenf düğümlerine atlama oranı diğer yumuşak doku tümörlerine oranla daha fazladır.
Tedavi : Diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi tedavi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. 
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
Sinovyal sarkom eklem çevrelerinde ve ayakta daha sık yerleştiği için uzvu koruyarak tümörü çıkartma ameliyatlarını uygulamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumlarda amputasyon tercih edilir.
invilon web tasarım