Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriSEKONDER KONDROSARKOM, PERİFERAL KONDROSARKOM
Daha önce varolan osteokondromun (iyi huylu kemik-kıkırdak içeren tümör) yüzeysel bölgesinde oluşan kondrosarkom.
Ostekondromlar büyüme tamamlandıktan sonra büyümeye devam etmezler. Büyüme tamamlandıktan sonra bilinen bir ostekondromun büyümeye başlaması ve /veya ağrı yapması durumunda kondrosarkom gelişmesinden şüphe edilmelidir. 
Periferal kondrosarkomun biyopsi ile tanısında zorluklar vardır. Çünkü başlangıç aşamasında kitlenin sınırlı bir bölgesinde kondrosarkom vardır. Biyopsi örneği kondrosarkom bölgesine denk düşerse tanı konulabilir. O nedenle periferal kondrosarkom tanısında klinik ve radyolojik bulgular önemlidir.
Periferal kondrosarkom sıklıkla düşük derecelidir. Tedavisinde cerrahi ön plandadır. Radyoterapi ve kemoterapinin etkinliği sınırlıdır.
invilon web tasarım