Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriŞEFFAF HÜCRELİ SARKOM, YUMUŞAK DOKULARIN MALİGN MELANOMU, CLEAR CELL SARCOMA
Ender görülen kötü huylu bir yumuşak doku tümörüdür. Derin yerleşimlidir. Hasta şişlik ve veya ağrı yakınması ile başvurur. Bacaklarda daha sık görülür. Orta yaş gurubunda (20-40 yaş) daha sık rastlanır. 
Yumuşak doku kötü huylu tümörleri içinde lenf bezlerine atlama (metastaz) olasılığı göreceli olarak daha yüksek olan guruptadır.
Temel tedavisi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. Lenf bezlerine atlamışsa bölgesel lenf bezleri de çıkartılır. Işın ve ilaç tedavisi gereken olgularda uygulanabilir. 
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği; veya akciğere  lenf bezlerine atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
 
invilon web tasarım