Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriRADYASYONA BAĞLI SARKOMLAR (Radiation onset sarcoma)
Radyasyona bağlı sarkomlar sık değildir. Vücut iki şekilde ışın alabilir; içten alınan ışın ve dıştan uygulanan ışın. İskelet sisteminde görülen ve dışardan uygulanan ışın tedavisi sonrası oluşan sarkomların görülme oranı binde birden düşüktür. Düşük voltajlı ışın tedavisi uygulananlarda daha sık görülür. 30-40 G veya daha çok ışın alanlarda ortalama 5-10 yılda ortaya çıkar. Histolojik olarak değerlendirildiğinde sıklıkla yüksek dereceli osteosarkom, malign fibröz histiositom ve fibrosarkomdur. 
İlaç tedavisinin etkisi tartışmalıdır. İyi bir cerrahiden sonra yaşama şansı %20 den azdır.
invilon web tasarım