Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriRABDOMYOSARKOM
Yüksek dereceli bir yumuşak doku tümörüdür. 3 tipi vardır: 1- Embriyoner, 2-alveoler ve 3- pleomorfik. Baş ve boyun ilk sıralarda olmak üzere gövdede daha sıktır. 
Çocukluk çağı yumuşak doku sarkomlarında en sık rabdomyosarkom görülür. Rabdomyosarkomlarda lenf bezlerine matastaz (sıçrama) görülebilir. Gerekli olgularda lenf bezinden biyopsi yapılabilir. 
Rabdomyosarkomlar ışın ve ilaç tedavisine diğer yumuşak doku sarkomlarına oranla daha duyarlıdırlar. İlaç tedavisi sonrasında tümör cerrahi olarak çevre normal dokularla birlikte (geniş eksizyon) çıkartılır.
invilon web tasarım