Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriOSTEOİD OSTEOMA
İyi huylu bir tümördür. Ender değildir. 5-30 yaş arasında daha sık görülür. Bacaklarda kollara oranla daha sık görülür.
En sık belirtisi ağrıdır. Ağrının özelliği hareketle ilgisi olmaması ve zamanla artmasıdır. Aspirin yada ödem giderici ilaçlar (anti-inflamatuar) gibi ağrı kesicilere iyi cevap alınır.
Düz filmle tanı konabilir. Gerektiğinde BT yada MRG den yararlanılır. 
Tedavisi lezyonun ortasında bulunan çekirdeğin çıkarılması yada yakılması ile gerçekleşir.
Çekirdeğin yakılması bilgisayarlı tomografi yardımıyla çekirdeğe tel gönderilerek yapılır. Genellikle cerrahi olarak ulaşılması zor yerlerde tercih edilmektedir.
invilon web tasarım