Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriOSTEOBLASTOMA
Kemik oluşturan osteoblastlardan köken alan iyi huylu bir tümördür. Ender görülür. Çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. İskeletin herhangi bir yerinde  görülebilir. Olguların yarısına yakınında lezyon omurga veya sakrumda görülmektedir. Omurga yerleşiminde ağrı ve kas spazmıyla birlikte skolyoz (omurganın yana eğriliği) görülebilir. Uzun kemiklerde kemiklerin uç kısımları ile gövde bölümünün birleştiği yerlerde daha sık görülür. Agresif olmayan formlarda kürete etmek yeterlidir. Agresif formunda ise dokunun tamamını çıkarmak daha iyi sonuç verir. 
invilon web tasarım