Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriMULTİPLE HEREDİTER EGZOSTOZ, OSTEOKONDROMATOZİS
Birden fazla kemikte osteokondrom bulunma halidir. Kalıtsaldır, kemiklerde kısalma yada şekil bozukluğu oluşabilir ve ikincil kötü huylu tümör gelişme olasılığı daha yüksektir.
 
Erkeklerde daha sıktır. Üç olgunun ikisinde kalıtsal özellikler saptanabilir.
 
Kötü huylu tümör gelişme özelliği %10-20 olarak bildirilmektedir.
 
Çocukluk döneminde herhangi bir yakınmaya neden olmuyorsa izlenir. Çünkü bu dönemde kıkırdak dokusu çok aktiftir ve bir bütün halinde çıkarılamadığı durumlarda tekrar etme olasılığı vardır. Ayrıca yine çocukluk döneminde lezyon büyüme plağına çok yakın olabilmektedir ve ameliyat sırasında hasar görebilir. Fakat eğer bu dönemde ostekondrom damar sinir paketine bası yapmaya başlamışsa yada komşu kemiklerde eğilmelere neden olmuşsa cerrahi uygulanabilir. Büyüme tamamlandıktan sonra ostekondromun büyümesi durur. Bu dönemde izlenmeye devam edilebilir
 
Büyüme tamalandıktan sonra ostekondrom büyürse yada ağrı yaparsa osteokondrom zemininde kötü huylu tümör geliştiğinden şüphe edilmelidir. Osteokondrom zemininde oluşan kötü huylu tümörler (sıklıkla kondrosarkom) yüzde 10-20 oranında görülür ve 30 yaş civarında  oluşur. Gövdede oluşan ostekondromların kötü huyluya dönüşme olasılıkları daha fazladır. Osteokondromon tamamı kötü huyluya dönüşmez, bir parçası dönüşür. O nedenle bazen biyopsi ile tanıyı koymakta güçlükler yaşanır. Tanı radyolojik bulgular, muayene bulguları, öykü ve patolojik bulguların tümü göz önünde bulundurularak konur. Tedavisi o bölümün geniş olarak (çevre normal doku ile birlikte) çıkarılmasıdır.
invilon web tasarım