Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriMETASTATİK KEMİK HASTALIĞI
Organ kanserlerinin (karsinom) kemiğe sıçraması (metastaz) ile oluşurlar. Akciğer, meme, böbrek ve prostat kanserleri başta olmak üzere bazı organ kanserleri kemiğe metastaz yapabilirler. Omurgada daha sık görülürse de yaygın olarak ta görülebilirler.
Bulgular ağrı, şişlik veya kırıktır. %90 ında esas odak bilinmektedir veya araştırmalar sonucu bulunabilmektedir. Başvuru anına kadar organ kanseri öyküsü bulunmayan olguların önemli bir bölümünde gerek hastalıklı bölgeden alınan dokunun incelenmesi veya görüntüleme yöntemleriyle esas odak bulunabilir. Odağın bulunabilmesi tedaviyi planlamada yaralı olabilmektedir. Fakat odağın bulunamadığı olgular için de  tedavi şemaları vardır.
Kemik metastazlarında kemik taraması kemik sintigrafisi veya PET-BT ,le yapılmaktadır
Tedavi: Olguların temel tedavisinin planlamasında sıçramanın kaynaklandığı organ baz alınır. Kırık riski bulunan olgularda ışın tedavisi uygulanabilir. Kemik metastazlarının cerrahi tedavisinde temel amaç kırığın önlenmesi veya oluşmuş kırığın tedavisidir. Ameliyattan sonra ameliyat bölgesine ışın tedavisi ilave edilebilir. Kemik metastazların tedavisinde amaç hastalığın tedavisi değil hastanın konforunu arttırmaktır. Köken aldığı organa özel tedaviler dışında bifosfonatlar kemiği eriten (litik) tümörlerde faydalıdır. Amaç hastayı ulaşılabilen ağrısız ve fonksiyonel konuma ulaştırabilmektir.
invilon web tasarım