Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriMALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ (MPNST)
Yüksek dereceli kötü huylu bir yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla nörofibrom yada nörilemoma zemininde kötüye değişme sonucu oluşur. 
Yakınmalar ağrı ve-veya şişliktir.
Tedavi cerrahidir. İlaç ve ışın tedavisi tartışmalıdır.
Beş yıllık yaşama oranı %40-50 dolaylarındadır.
 
invilon web tasarım