Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriMALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM (Yumuşak doku)
Yüksek dereceli kötü huylu bir yumuşak doku tümörüdür. Erişkinlerde daha sıktır. Daha önceki dönemlerde malign fibröz histiositom tanısı almış bir çok tümör daha sonra farklı sınıflara sokulmuştur. Bacaklarda daha sıktır.
Bulgular şişlik ve-veya ağrıdır. 
MFH mikroskopik görüntü yüksek dereceli bir tümördür. Tanı aşamasında tümörün yerleştiği yerdeki özelliklerini görmek için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istenmelidir. Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir.
Tedavi : Diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi tedavi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Yüksek dereceli tümörlerde kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır.
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
invilon web tasarım