Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriLİPOSARKOM
Yağ hücrelerinden köken alan kötü huylu bir tümördür. Mikroskopik olarak incelendiğinde 1- Düşük dereceli, 2-Miksoid, 3-Yuvarlak hücreli ve 4- Pleomorfik tipleri vardır. 
Yumuşak doku sarkomları arasında en sık görülen tümördür. Sıklıkla derin dokularda yerleşirler. Nadiren aynı anda birden fazla yerde oluşabilirler.   
Tanı aşamasında tümörün yerleştiği yerdeki özelliklerini görmek için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istenmelidir. Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir. Lenf düğümlerine atlama oranı düşüktür.
Tedavi : Diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi düşük dereceli şeklinde tedavi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Yüksek dereceli tümörlerde kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. 
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
invilon web tasarım