Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriLİPOM
Yağ hücrelerinden köken alan iyi huylu bir tümördür.
Yüzeysel veya derin olabilir. 
Yüzeysel şekli daha sıktır. Birden fazla olabilir. Büyüyebilir. Bazen ağrı yapabilirler. 
Derin tipi daha nadirdir ve sıklıkla kas içinde yerleşir (intramusküler lipom). 
Lipomlar iyi huylu tümörlerdir ve cerrahi olarak çıkartıldıklarında tekrar etmezler. 
Ellili yaşlardan sonra oluşan kitleler görüntüleme yöntemleriyle lipoma benzer görüntüler oluştursa da düşük dereceli kötü huylu liposarkom dan ayırt etmek zordur ve dikkatli olunmalıdır.
invilon web tasarım