Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriKORDOMA
Notokord artıklarından oluşan kötü huylu bir tümördür. Erişkinlerde ve sıklıkla 50 yaşın üzerinde görülür. Vücudun orta hattında yerleşir. 
Düşük dereceli kötü huylu sarkom gibi davranır. 
Tedavisi cerrahidir. Yerleşim yeri nedeniyle cerrahisi çoğunlukla zordur ve ameliyata bağlı fonksiyon kayıpları olasılığı vardır. Tümörün çıkartılması sırasında S3 kökü iki taraflı zarar görecekse idrar kaçırma ve büyük abdest kontrolsuzluğu oluşur. S3 ün tek taraflı kaybında dahi sorunlar oluşabilir. Fakat kökleri dolayısıyla fonksiyonu korumak düşüncesiyle uygun olmayan cerrahi uygulandığında tümörün tekrar etmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Büyük tümörlerde cerrahi sonrası gerek fonksiyon kaybı ve gerekse komplikasyon miktarı yüksektir.
invilon web tasarım