Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriKONDROSARKOM
Kıkırdak yapan hücrelerden köken alan kötü huylu bir tümördür. Myelom, osteosarkom ve Ewing sarkomundan sonra en sık görülen kötü huylu kemik tümörüdür. Hemen her yaşta görülebilirse de en sık 40-70 yaş arası görülmektedir. Kol ve bacakların gövdeye birleştiği yerlerde daha sık görülür. 
Tümör sıklıkla yavaş büyür ve en sık semptom ağrıdır. 
Histolojik olarak 3 dereceye ayrılır. İyi, orta ve kötü diferansiye
İyi diferansiye kondrosarkom (düşük dereceli kondrosarkom) yavaş gelişir ve akciğere atlama ihtimali oldukça düşüktür. İyi diferansiye formu daha önceden var olan iyi huylu tümörlerin (kondrom, osteokondrom) içinde de oluşabilir. İyi diferansiye formda ilaç (kemoterapi) tedavisi veya ışın tedavisi (radyoterapi) etkili değildir. Akciğere atlama olduğunda kemoterapi uygulanabilir. En etkili yöntem cerrahidir. İyi diferansiye kondrosarkom cerrahi olarak geniş bir şekilde çıkarıldığı takdirde tekrar etme olasılığı ve akciğere atlama olasılığı çok düşüktür.
İyi diferansiye kondrosarkomları enkondromdan (kıkırdak kökenli iyi huylu tümör) ayırt etmek bazen oldukça zordur. O nedenle iğne biyopsilerinde ve hatta açık biyopsilerde (ameliyatla parça alınması) sonuç almak zor olabilir. Tanı koyma aşamasında mikroskobik bulguların yanı sıra klinik ve radyolojik bulgularda oldukça önemlidir.
Orta-kötü diferansiye kondrosarkom (orta ve yüksek dereceli kondrosarkom) un patolojik olarak tanısı koymak nispeten kolaydır. Kas iskelet sistemi kötü huylu tümörlerinde tedavide kemoterapi ve/veya radyoterapi sık uygulanırsa da kondrosarkomlar her ikisine de duyarlı değildir. O nedenle kondrosarkomların temel tedavisi cerrahidir. Geniş eksizyon yada radikal eksizyon uygulanmalıdır.
invilon web tasarım