Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriKONDROMİKSOİD FİBROM
İyi huylu ender bir tümördür. Kemiklelerin orta ile uç bölümleri arasında görülür. En sık bacak kemiklerinde ve leğen kemiğinde görülür. Küretaj ve greftleme tercih edilen yöntemdir.
invilon web tasarım