Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriKONDROBLASTOM
Kondroblastlardan ( kıkırdak üreten iyi huylu tümör) köken alan iyi huylu bir kıkırdak  tümörüdür. En sık 10 ile 20 yaş arasında görülür. Tipik olarak kemiklerin ucundaki büyüme plaklarında (epifiz-apofiz) görülür.
 
En sık belirti ağrıdır.
 
Grafilerde tümör çevresi sıklıkla ince bir sınırla sınırlanmıştır. Tedavi edilmediği takdirde ekleme ve diğer tarafa büyümeye devam eder, kemiği şişirir ve bazen ekleme girer.
 
İyi huylu olması ve eklem yüzeylerine yakın olmaları nedeniyle cerrahi olarak sıklıkla tümör içine girilerek kazınır (kürete etmek). Normal küretajdan sonra bur denen motorla yapılan kazıma daha etkilidir. Tekar etme oranı % 10 civarında bildirilmiştir. Kalan hücreleri dondurma (kriyoterapi), yakma (koterizasyon) yada kimyasal (fenol,alkol) eklemekle tekrar oranı düşürülebilir.
 
Kondroblastom 40 lı yaşlarda değişik yerlerde görülebilir. Bu yaş gurubunda görüldüğünde akciğere metastaz (atlama) yapabilir. Akciğerdeki odaklar ameliyatla çıkarılabilir.
invilon web tasarım