Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Geriİskelet Sistemi Tümörlerinin Cerrahi Tedavi Prensipleri
İskelet sistemi tümörlerinin tedavisinde cerrahi sıklıkla en önemli seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi işlemlerin değerlendirilmesinde cerrahi sınıflama önemlidir. Eğer tümör içine girilerek parça parça çıkarılıyorsa bu işleme “intralezyoner” tümör içi cerrahi denir. Cerrahi olarak sadece tümör dokusu çıkartılmışsa bu işlem “marjinal” cerrahi olarak isimlendirilir. Tümörün çevresinde bir miktar normal doku ile birlikte çıkarılmasına geniş eksizyon (tümörün cerrahi olarak çıkarılması) , tümörün içinde bulunduğu anatomik blok ile birlikte çıkarılması ise “radikal eksizyon” olarak isimlendirilmektedir. Büyümeyen iyi huylu iskelet sistemi tümörleri eğer bir yakınmaya neden olmuyorsa izlenirler. Yavaş büyüyen iyi huylu tümörler tümör içi yada marjinal olarak çıkarılabilirler. Agresif iyi huylu tümörlere ise marjinal yada geniş eksizyon uygulanmalıdır. Sarkomların cerrahi tedavisinde geniş eksizyon amaçlanmalıdır. Radikal eksizyon günümüzde sıklıkla sınıflama tanımı olmaktadır, çok fazla fonksiyon kaybı olacağından ve geniş eksizyon sonuçlarının başarılı olmasından dolayı ender olarak uygulanmaktadır.

invilon web tasarım