Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriHEMANJİYOENDOTELİYOMA
İsminin tartışmalı olduğu bir guruptur. Klasik olarak hemanjiyoendoteliyoma damar hücrelerinden köken alan iyi veya kötü huylu olan bir tümördür. İsimlendirme tartışası halen tam sonuçlanmamakla birlikte iyi huylu olan hemanjiyoendoteliyomalar hemanjiyom gibi ; kötü huylu olanlar ise anjiyosarkom gibi kabul edilmeli ve o şekilde tedavi edilmelidir.
invilon web tasarım