Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriHEMANJİOM
Damarlardan oluşmuş iyi huylu bir tümördür. Omurgada daha sık görülür. Genellikle bulgu vermez veya yakınmaya neden olmaz. Nadiren ağrı yapar. Rahatsızlığa neden olan durumlarda embolizasyon (hemanjiomu oluşturan damarın anjiyografi yapılarak tıkanması) veya cerrahi uygulanır. Cerrahinin uygulanamadığı olgularda ışın tedavisi tercih edilebilir
invilon web tasarım