Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriGLOMUS TÜMÖRÜ
İyi huylu küçük bir tümördür. Kadınlarda ve 30-50 yaş arasında daha sık görülür. En belirgin yakınma ağrıdır. Ağrı ısı değişiklikleri, duygusal gerginlikle veya hafif bir dokunma ile artar. En sık görülme yeri el tırnak altıdır. Tırnak altında mor renkli bir lezyon şeklindedir. Nadir de olsa yumuşak dokuda görülebilir.
Tedavisi cerrahidir. Marjinal yada geniş olarak çıkartılabilir. Nüks ender de olsa görülebilir.
invilon web tasarım