Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriFİBROSARKOM (Yumuşak doku)
Fibroblastlardan köken alan kötü huylu bir tümördür. Uylukta daha sık görülür. 
Bulgular şişlik ve-veya ağrıdır. 
Fibrosarkom mikroskopik görüntü olarak düşük dereceli veya yüksek dereceli olabilir. Tanı aşamasında tümörün yerleştiği yerdeki özelliklerini görmek için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istenmelidir. Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir.
Tedavi : Diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi düşük dereceli şeklinde tedavi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Yüksek dereceli tümörlerde kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. Çocukluk çağı fibrosarkomlarda başarı oranı daha yüksektir.
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
invilon web tasarım