Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriEPİTELOİD SARKOM
Orta yaş gurubunda daha sık görülen kötü huylu bir yumuşak doku tümörüdür. Yüzeysel veya derin yerleşebilir.
Hasta sıklıkla ağrısız kitle yakınması ile başvurur.
Tanı aşamasında tümörün yerleştiği yerdeki özelliklerini görmek için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istenmelidir. Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir. Lenf düğümlerine atlama oranı düşüktür.
Tedavi : Diğer yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi temel tedavi cerrahidir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon). Yüksek dereceli tümörlerde kural olmamakla birlikte ameliyat öncesi ve-veya sonrası ışın ve ilaç tedavisi uygulanabilir. Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. 
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
invilon web tasarım