Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriEOSINOPHIC GRANULOM, HISTIOCYTOSIS X, LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ
Langerhans hücreli histiositoz nedeni bilinmeyen, derinin epidermis tabakasındaki Langerhans hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuştur. Kendi kendine iyileşen ve tek veya birden fazla kemiği tutan basit formdan (eosinophilic granulom), hayati tehlike yaratan yaygın formuna kadar  görülebilir. Aynı gurupta yer alan diğer tipleri: Kronik ve yaygın tipi Hand-Schüller-Christian; Akut (yeni başlayan) veya subakut yaygın formu ise Letterer-Siwe adını almaktadır. 
Eosinophilic granulom: En sık tipidir. En çok 5-15 yaş arasında görülür. Gövdede (kafatası, omurga, kaburga) daha sıktır. Radyolojik bulgular değişkendir. Uzun kemiklerin orta bölümünde yerleştiğinde kemik etrafında soğan zarı şeklinde periost reaksiyonu bulunabilir.
Kan tetkikinde sedimantasyon hızı hafifçe yükselmiş olabilir. 
Lezyon içine kortizon enjeksiyonu ile iyi sonuç alınabilir. Gerektiğinde küretaj ve greftleme uygulanabilir. Gerektiğinde ışın tedavisinden yararlanılabilir. 
Hand-Schüller-Christian ve Letterer-Siwe tiplerinde kortizon ve kemoterapi uygulanır.
invilon web tasarım