Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriEKSTRA-SKELETAL EWİNG SARKOMU (İskelet dışı Ewing Sarkomu), (primitive neuroectodermal tumor PNET)
 
Kemikte görülen kötü huylu tümörün yumuşak dokuda görülen şeklidir. Kollarda daha sık görülür. Orta yaş gurubunu (20-40 yaş) tercih eder. 
Mikroskopik özellikleri kemik Ewing sarkomu veya PNET le benzerdir. 
Temel tedavisi cerrahidir. Ewing sarkomu ışın ve ilaç tedavisine duyarlıdır. O nedenle tedavisinde her üç yöntemden de yararlanılmaktadır.
Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği; veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
 5 yıllık yaşama oranı %50-60 dolaylarındadır.
invilon web tasarım