Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriEGZOSTOZ, OSTEOKONDROM
Kemiklerin büyümesi büyüme plakları (epifiz plağı) ile oluşur. Bazen kemiklerin herhangi bir yerinde büyüme plağı artığının kalmasına bağlı olarak osteokondrom gelişebilir. Sıklıkla köken aldığı kemiğe dik olarak büyür. Sadece bir kemikte olabildiği gibi birden fazla kemikte de görülebilir. Birden fazla kemikte görüldüğü zaman ostekondromatozis vaya multipl herediter egzostoz olarak adlandırılır.
 
İlk kez sıklıkla 6-20 yaşlarında fark edilir. Adından anlaşılabileceği gibi kıkırdak ve kemik dokusundan oluşur. En dış kısımda kıkırdak bulunur. Kıkırdağın altında kemik dokusu vardır. Osteokondromun kemik ve kıkırdak dokusunu normal kemik ve kıkırdaktan ayırt etmek mümkün değildir.
 
Büyüme plağı ile ilişkili olduğundan çocuğun boyu büyüdükçe osteokondrom da büyür. Hızlı büyüme dönemlerinde ostekondrom da hızlı büyür. Temelde iyi huylu bir lezyondur.
 
Ostekondrom tanısı çocukluk döneminde konmuşsa ve çocukta herhangi bir yakınmaya neden olmuyorsa izlenir. Çünkü bu dönemde kıkırdak dokusu çok aktiftir ve bir bütün halinde çıkarılamadığı durumlarda tekrar etme olasılığı vardır. Ayrıca yine çocukluk döneminde lezyon büyüme plağına çok yakın olabilmektedir ve ameliyat sırasında hasar görebilir. Fakat eğer bu dönemde ostekondrom damar sinir paketine bası yapmaya başlamışsa yada komşu kemiklerde eğilmelere neden olmuşsa cerrahi uygulanabilir. Büyüme tamamlandıktan sonra ostekondromun büyümesi durur. Bu dönemde izlenmeye devam edilebilir veya ameliyat edilebilir. Büyüme tamalandıktan sonra ostekondrom büyürse yada ağrı yaparsa osteokondrom zemininde kötü huylu tümör geliştiğinden şüphe edilmelidir. Osteokondrom zemininde oluşan kötü huylu tümörler (sıklıkla kondrosarkom) yüzde bir oranında görülür ve 30 yaş civarında  oluşur. Gövdede oluşan ostekondromların kötü huyluya dönüşme olasılıkları daha fazladır. Osteokondromon tamamı kötü huyluya dönüşmez, bir parçası dönüşür. O nedenle bazen biyopsi ile tanıyı koymakta güçlükler yaşanır. Tanı radyolojik bulgular, muayene bulguları, öykü ve patolojik bulguların tümü göz önünde bulundurularak konur. Tedavisi o bölümün geniş olarak (çevre normal doku ile birlikte) çıkarılmasıdır.
invilon web tasarım