Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriDERMATOFİBROSARKOMA PROTÜBERANS
Orta yaş gurubunda daha sık görülen cilt ve cilt altını tutan kötü huylu bir tümördür.
Bulgular şişlik ve-veya ağrıdır. 
Tanı aşamasında tümörün yerleştiği yerdeki özelliklerini görmek için manyetik rezonans görüntüleme(MRG) istenmelidir. Yumuşak doku sarkomlarının birinci sırada metastaz yaptığı (sıçradığı) organ akciğerdir. Bu nedenle yine tanı aşamasında akciğerin bilgisayarlı tomografi (Akc BT) ve tüm vücut kemik sintigrafisi istenmelidir.
Tedavi : Yüzeysel olduğundan sıklıkla iyi huylu gibi düşünülerek yetersiz müdahale edilir. Tedavisi cerrahidir. Işın tedavisi ve ilaç tedavisi çok etkili değildir. Tümör çevre normal doklu ile birlikte çıkartılmalıdır (geniş eksizyon).
Uygun cerrahi sınırla çıkartılan yumuşak doku sarkomlarında tekrar etme oranı % 5 dolaylarındadır. Ameliyat sonrası dönemde tümörün ameliyat yerinde tekrar edip etmediği veya akciğere atlayıp atlamadığı aralıklarla kontrol edilmelidir.
invilon web tasarım