Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriANJİYOM, HEMANJİYOM
Normal veya normal olmayan damarların oluşturduğu iyi huylu bir tümördür. Yüzeysel veya derin yerleşebilirler. Derin yerleşimli hemanjiomlar genellikle ağrılıdır. 
Görüntüleme yöntemleri ile sıklıkla biyopsiye gerek olmadan tanı konabilir. Bazen tüm uzvu kapsayacak kadar yaygın olabilirler. 
Kötü huylu olmadıklarından yakınmaya neden olmazlar ise izlenebilirler. 
Tedavi: Ağrıya neden olan veya büyümeye devam eden hemanjiyomlar tedavi edilebilirler. cerrahi dışı tedavi anjiyografi ve embolizasyondur (hemanjiomu besleyen damarların tıkanması). Embolizasyon sonuçları değişkendir. Derin yerleşimli hemanjioyomlar sıklıkla kas içindedir ve hemanjiyomu kastan ayırarak çıkartmak mümkün değildir. O nedenle cerrahi uygulanan olgularda kasın bir bölümü veya tamamının çıkartılması gerekebilmektedir. Erişkinlerde cerrahinin sonuçları daha başarılıdır.
invilon web tasarım