Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GeriANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ
Gençlerde uzun kemiklerde görülen, iyi huylu, kemiği genişleten kistik bir tümördür. Kemiklerin daha çok orta-uç kısımlarında görülür. Omurgada sıklıkla arka tarafı tutar.
Ağrı ve-veya şişlik yakınması olur. 
Radyolojik görüntülerde şişliğin etrafında sıklıkla ince de olsa bir kemik tabakası görülür. 
Tedavisinde en sık uygulanan yöntem kabarık kısmın traşlanması, geri kalan bölümün küretaj ve greftlenmesidir. 
Embolizasyon, kriyoterapi ve ışın tedavisi diğer seçeneklerdir.
Kemiğin ileri derecede harap olduğu durumlarda kemik çıkartılıp yeri protez yada diğer seçeneklerle tedavi edilebilmektedir.
invilon web tasarım